Ons schoolbestuur

Samenstelling van het schoolbestuur (vanaf 26 september 2016):

 

Voorzitter: Marc Simoen

Secretaris: Eric Colenbier

Penningmeester: Bieke Bauwens

Bestuursleden:

Ria Bruyneel

Noëlla Vantyghem

Chris Deloof

Stefaan Fonteyne

Kris Koelman

Hans Spriet

Lieve Mus (lid algemene vergadering)

Leo Goetgeluck (lid algemene vergadering)

Frank Decorte (lid algemene vergadering)

Patrick Moenaert (lid algemene vergadering)