Algemene info & kortfilm

Onze klasgroepen worden samengesteld op basis van de leeftijd, van de ontwikkelingsmogelijkheden en van de zorgvraag van het kind. We streven naar homogene  klasgroepen van maximum 8 leerlingen.

In de kleutergroepen Bengels en Vlinders werken we aan kleutervaardigheden en zindelijkheidstraining. 

Daarnaast hebben we nog 6 lagere school klassen.

Sedert september 2017 hebben we een vernieuwde speelplaats met gedeeltelijke overdekking met een uitkijkpost.

undefined


Samenwerkingsverbanden

undefined            undefined 

Lees meer

Openingsuren

undefined


Schoolreglement & verslag doorlichting maart 2015

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de ouders van alle kinderen bij ons een schoolbrochure mee waarin de veranderingen van het schoolreglement terug te vinden zijn.

In maart 2015 kregen we bezoek van de onderwijsinspectie. Er werd een gunstig advies uitgesproken betreffende alle onderzochte punten. Hier vind je het volledige doorlichtingsverslag terug.

Visie

We gaan naar mensen toe vanuit een christelijke levenshouding.

Wij  staan, met hart en ziel, professioneel ten dienste van kinderen met een continue nood aan ondersteuning; dit omwille van een matig of ernstig verstandelijke beperking of van een verstandelijke beperking én autisme.

Lees meer

Blogs
Lees meer