Samenwerkingsverbanden

undefined

Wij zijn op hetzelfde domein gelegen als het dienstencentrum Ter Dreve. Telefonisch kan je hen contacteren via 050/39.01.24.

We werken dan ook heel nauw samen met de leefgroepen en de ondersteunende diensten. Regelmatig vinden gemeenschappelijke overlegmomenten plaats, alsook gebeurt er veel informele uitwisseling, aangezien de kinderen door de leefgroepbegeleiders of de leerkrachten naar respectievelijk de klas of de leefgroep worden gebracht.

 

Dienstencentrum Ter Dreve biedt in de groene rand rond Brugge een ruim dienstverleningsaanbod aan een 100-tal kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met een autismespectrumstoornis.

Ter Dreve zet volop in op maatschappelijke tendensen van zorgvernieuwing, inclusie en innovatie. Daartoe wordt werk gemaakt van een gedifferentieerd, dynamisch én laagdrempelig aanbod.

 

Ter Dreve biedt plaats aan 54 kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar in het internaat en het semi-internaat. De ondersteuning loopt door tijdens de vakanties en in het weekend. De kinderen worden zo individueel mogelijk ondersteund. Daartoe worden dit jaar de klassieke zorgvormen verbreed tot een multifunctioneel centrum (MFC).

Daarnaast biedt Ter Dreve een thuis aan 36 volwassenen (tehuis niet werkenden) en voorzien dagactiviteiten voor 8 volwassenen (dagcentrum). We werken aan een grondige reorganisatie die zal leiden tot ondersteuning op maat van het individu, waarbij zoveel als mogelijk een beroep gedaan wordt op het sociaal netwerk en op reguliere diensten.

Tenslotte kan je er terecht door middel van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. RTH richt zich op personen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking die nog geen VAPH-ondersteuning genieten. Deze personen kunnen bij Ter Dreve -zonder veel formaliteiten- een beroep doen op tijdelijke en kortdurende ondersteuning.

 

undefined

 

Wij werken nauw samen met het Vrij CLB Brugge. Dit is gelegen op de Legeweg 83A in Sint-Andries. Telefonisch is het CLB te bereiken via 050/440.220.

 

CLB Brugge(n) doet een aanbod op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen thuis en op school’. Het CLB geeft individueel aangepaste informatie en advies.

 

Het CLB-team dat de leerlingen begeleidt, bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige, en (assistent)psycholoog of pedagoog. Ouders en leerlingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met een CLB-medewerker om hulp te vragen. (De namen van de teamleden die instaan voor de begeleiding van de leerlingen van deze school en hun bereikbaarheid worden via de schoolagenda meegedeeld.)

  • Mw. Marijke Vermoere, arts.
  • Mw. Sabine Stroobandt, maatschappelijk werker
  • Mw. Janne Michielssens, psychopedagogisch consulent
  • Mw. Griet Smedts, paramedisch werker

 

Meer informatie over onze samenwerking kan je terugvinden in ons schoolreglement.