U wenst ons te steunen?

Reeds meer dan 20 jaar begeleiden wij kinderen met autisme en een matige tot ernstige mentale beperking.

Even lang reeds stellen wij onszelf in vraag: waar schieten we tekort, waar kunnen we beter, welke noden moeten meer aandacht krijgen, wat hebben we nodig om deze objectieven te realiseren.

Meestal wringt het schoentje dan bij het kostenplaatje dat bij de actie hoort. Onze werkingsmiddelen worden namelijk bepaald door het leerlingenaantal en met onze 60 kinderen worden wij aanzien als een kleine school...dus weinig financiële ondersteuning van de overheid.

Daarom proberen wij bij U een beleefde oproep te doen om onze projecten te steunen. Dit schooljaar proberen wij vooral bij te benen op vlak van ICT. Een groot aantal van onze kinderen zijn heel vaardig in het hanteren van de computer. Daarom dat wij in alle klassen waar kan, de “tablet” , de “smart-TV”, de “laptop”, ... willen introduceren om tenslotte onze ontwikkelingsdoelen op vlak van schoolse vaardigheden , vrije tijd en andere te kunnen bereiken.

Binnenkort willen wij het laatste deel van ons “masterplan” realiseren. In een vorig stadium werd het schoolgebouw grondig aangepakt en gerenoveerd. Straks is onze speelplaats aan de beurt...Dat zal voor een groot deel worden gefinancierd door de overheid en door het afsluiten van een lening. Maar voor de aankleding, wat niet gesubsidieerd wordt, zullen wij ook weer op zoek moeten naar extra middelen….

Wij kunnen evenwel geen attest, maar wel een verklaring (of een kopie van de factuur) afleveren dat de middelen voor de aanschaf van de materialen door ons werden aangewend.

U kunt ons steunen op rekening : BE76 4770 0602 6195      BIC: KREDBEBB

U wilt ons beter leren kennen en de noden ter plaatse vaststellen? Eén telefoontje volstaat ...Uw bezoek is zo geregeld.