Visie

We gaan naar mensen toe vanuit een christelijke levenshouding.

Wij  staan, met hart en ziel, professioneel ten dienste van kinderen met een continue nood aan ondersteuning; dit omwille van een matig of ernstig verstandelijke beperking of van een verstandelijke beperking én autisme.

We scheppen daartoe een open huiselijk en familiaal klimaat, waarin de kinderen veiligheid en vertrouwen kunnen ervaren.

Ons uitgangspunt is de eigenheid van het kind met zijn verstandelijke beperking en zijn individueel ondersteuningsnood; ons doel is hen nu en in de toekomst een goede kwaliteit van leven aan te bieden.

Ons ondersteuningsaanbod betreft ook de andere gezinsleden. We zijn er dus niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders of andere betrokkenen.

Onze dienstverlening wordt gedragen door een intense dialoog en samenwerking met ouders, door een eigentijdse positieve klaswerking op maat, gesteund op de kracht van het gewone leven, door een veelzijdig therapeutisch aanbod; en ook door een continue afstemming op de dienstverlening vanuit het MFC, waar een gezinsgelijkend klimaat wordt gecreëerd.

Als personeelsploeg willen wij elkaar als persoon en in onze inzet bemoedigen.  Daarom gaan wij met elkaar om op voet van gelijkwaardigheid, met aandacht en respect voor ieders inbreng en mening.

Vanuit samen-gedragen verantwoordelijkheid zijn wij tevreden met alles waarin onze voorziening goed is en werken wij loyaal, solidair en kritisch mee aan alles wat beter kan.

Wij verhogen de kwaliteit van onze dienstverlening vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten en stemmen onze dienstverlening af op actuele maatschappelijke noden.  Wij besteden bijzondere aandacht aan vorming en opleiding en zetten ons in voor interne of externe vernieuwende projecten.  Onze kennis en ervaring delen we graag met anderen.