Erasmus: Movement to change

"BEWEGEN OM TE VERANDEREN "

 

Lichamelijke activiteiten en sport zijn altijd gerelateerd geweest aan gezondheid, welzijn... Maar ook aan andere – minder positieve -waarden zoals concurrentie, individualisme... Dit strookt niet met onze werking met kinderen.

Vijf Europese scholen startten daarom een project op om de bestaande positieve waarden in sport en spel verder te stimuleren: samenwerking, solidariteit, teamwork, tolerantie... Waarden die de competenties van onze leerlingen zullen verbeteren.

Met dit idee,"bewegingen om te veranderen " werd het tweejarig project uitgewerkt.

Volgende doelstellingen komen aan bod :

1. Stimuleer sociale waarden door middel van beweging.

2. Wissel kennis en ervaring uit met andere Europese scholen.

3. Stimuleer de waarden van sport en spel in Europese scholen.

4. Ken het Europese culturele erfgoed met betrekking tot sport

5.Bewustwording van de noodzaak om samen te werken tegen sociale ongelijkheden.

7. Stimuleren van het gebruik van ICT

8. Stimuleren van het Europees gedachtengoed

 

De partnerscholen liggen in Spanje, Griekenland, Polen en Turkije .

 

-Spanje: Een school met ervaring in solidariteitsprojecten .

-Griekenland: school in de buurt van Olympia, de geboorteplaats van de ‘ Olympische Spelen ‘ en de waarden die inherent zijn aan sport.

-Polen : Ervaring in het ontwikkelen van activiteiten in de natuur, het bevorderen van waarden zoals inspanning, doorzetting,teamwork....

-België: Een school voor kinderen met meervoudige beperkingen .

-Turkije: school met traditionele spelen. We kijken hoe we dit kunnen inzetten in ons dagdagelijks onderwijs.

De activiteiten die we hebben gepland houden verband met deze bovenstaande doelstellingen.

Kortom, we streven naar gemeenschappelijke activiteiten op lichamelijk, sportief,cultureel… vlak die de sociale component aanspreken.Dit educatieve project hoopt de Europese samenleving te verbeteren, concurrentie te vermijden en samenwerking, teamwork, gezondheid….. te versterken.

 

Meer info op : http://movementtochange2019.blogspot.com

image006.jpg
  • logo viro
  • Facebook Social Icon