top of page

Voor- en naschoolse opvang:

Voor onze externe leerlingen, die geen gebruik maken van de diensten van het MFC, bieden wij voor- en naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt voorzien door het schoolteam.

Er is toezicht op de speelplaats van 08u35-08u50 en van 16u00-16u15.
• Voorschoolse opvang is mogelijk op vraag op voorhand mee te delen:
o elke schooldag vanaf 08u10
o kostprijs bedraag € 0,50 per beurt
• Naschoolse opvang is mogelijk op vraag op voorhand mee te delen:
o elke schooldag tot 17h.
o op woensdag is er geen naschoolse opvang mogelijk.
o kostprijs bedraag € 0,75 per beurt

  • logo viro
  • Facebook Social Icon
bottom of page