top of page

Onze visie

Ter Dreve (buitengewoon basisonderwijs type 2) biedt ‘aangepast onderwijs’ voor kleuters en lagere schoolkinderen op een unieke locatie te midden van een prachtig, groen en rustgevend domein.

 

Met ‘aangepast onderwijs’ bedoelen we dat wij zowel de (les)activiteiten, de (les)methode, de interdisciplinaire aanpak, de begeleidingsstijl, de didactische materialen als de klasinrichting zoveel mogelijk afstemmen op de mogelijkheden en de nood van het individueel kind. 

Ons aangepast onderwijs en aanbod kan alleen ‘zijn doel bereiken’ door een ‘antwoord’ te zoeken op de individuele (hulp)vraag van ieder kind. 

 

Ons eerste aandachtspunt is zorgen dat een kind zich thuis voelt op school. Door dialoog leren wij ieder kind kennen. In onze geduldige aanpak laten we ons ‘verwonderen’ door ‘wie elk kind is’. Op een positieve manier nodigen we ieder kind uit zich te ontplooien.  We motiveren en stimuleren het om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We houden ervan om kleine en grote successen bij ieder kind te vieren. 

 

Alle kinderen krijgen de nodige kansen, in groep en/of individueel.  We streven daartoe naar eenvoud en doelmatigheid in onze werking. Hiervoor bieden we structuur, veiligheid en houvast. Continuïteit van ruimte, tijd en personen zijn belangrijk. Dit alles zorgt voor een warm, positief én tegelijk krachtig leef- en leerklimaat, in wederzijds vertrouwen. 

 

We zijn een gastvrije school voor elk kind met zijn eigen afkomst, cultuur en levensbeschouwing. In Ter Dreve ervaren we, -geïnspireerd door de boodschap van Jezus-, wat omgaan met diversiteit is als oefenplaats voor een verdraagzame en inclusieve samenleving.

 

Onze teamkracht bestaat uit gelijkwaardigheid: elk met zijn uiteenlopende menselijke en professionele competenties. Delen van ervaringen en expertise zorgen voor gelijkgerichtheid. Transparante communicatie en een vertrouwensband met elkaar, ouders, het MFC en alle ondersteunende partners zijn in dit alles een rode draad. Samen zijn we verantwoordelijk voor ieder kind.

 

Als school in een snel evoluerende  samenleving hebben we aandacht voor nieuwe pedagogische en didactische inzichten.  

 

Samen gaan we creatief en ambitieus op zoek naar wat haalbaar is voor ieder kind. We begeleiden hen om zo veerkrachtig en zelfredzaam mogelijk in het leven te staan.


 

2019 12 10

  • logo viro
  • Facebook Social Icon
bottom of page