Onze visie

Als basisschool voor buitengewoon onderwijs streven we om op een ‘buitengewone wijze’ onderwijs aan te bieden.

 

Dit realiseren we door …..

Het kind als persoon centraal te stellen.

 

Elk kind met een beperking is een kind net zoals alle andere kinderen…..met behoeften, wensen en interesses. Als we eerst het kind zien en niet de beperking, vertrekken we vanuit de eigen talenten en mogelijkheden van het specifieke kind .

We kijken naar de kansen van het kind. Op deze manier kan het zelfvertrouwen van onze leerlingen groeien. Dit vormt een goede basis om hun omgeving te verkennen en nieuwe indrukken op te doen. We zijn ervan overtuigd dat we tot mooie resultaten komen wanneer we kinderen op een positieve manier uitnodigen om zich te ontplooien en te leren.

Onderwijzen is een actief werkwoord.

Kinderen worden uitgenodigd en uitgedaagd om samen met leerkrachten en therapeuten op stap te gaan, om in interactie en dialoog te gaan. Kinderen worden gestimuleerd om te handelen. Tussentijdse evaluaties en regelmatige ouderbesprekingen houden iedereen op de hoogte van de vorderingen en geven kans tot bijsturing.

We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind.

 

Om dit alles te realiseren creëren we een huiselijk en familiaal klimaat, waarin de kinderen veiligheid en vertrouwen ervaren. We bouwen bruggen en gaan in dialoog met ouders , broers en zussen…en bieden ondersteuning aan .Onze werking is ook gestoeld op eigentijdse positieve klaswerking op maat en  een veelzijdig therapeutisch aanbod. Een continue afstemming op de dienstverlening vanuit het MFC, waar een identiek klimaat wordt nagestreefd is ‘ de kers op de taart ‘.

 

Als team willen wij elkaar als persoon en in professionele inzet bemoedigen. 

 

Wij gaan met elkaar om op voet van gelijkwaardigheid, met aandacht en respect voor ieders inbreng en mening.

Vanuit een gedragen verantwoordelijkheidszin gaan we aan de slag en werken wij loyaal, solidair en kritisch mee aan alles wat bijgestuurd kan worden.

 

Wij verhogen de kwaliteit van onze werking vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten en stemmen dit af op actuele maatschappelijke noden.  Wij besteden bijzondere aandacht aan vorming en opleiding en zetten ons in voor interne of externe vernieuwende projecten. 

 

Dit alles …  om onze kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling.

  • logo viro
  • Facebook Social Icon

Contact:

Bubao Ter Dreve

Koning-Albert I-laan 188

8200 Brugge (Sint-Michiels)

050/38.78.03