top of page

Wat zijn onze troeven?

Omdat wij het belangrijk vinden om degelijk en kwaliteitsvol onderwijs te bieden, zorgen wij er voor dat onze groepen niet te groot zijn.
Wij beschikken over 10 klassen waar telkens 7 a 8 kinderen vertoeven. Elke klas heeft een eigen klasleerkracht, een vertrouwde persoon voor de leerlingen. Onze gunstige ligging in een groen kader zorgt tevens voor veel rust bij onze kinderen!

Wij leggen sterk de nadruk op individueel onderwijs en beschikken hiervoor ook over enthousiaste, ambulante leerkrachten.

Kinderen krijgen zo de aangepaste zorg die ze nodig hebben. 
Activiteiten binnen de school zijn BLIO (zowel lezen als rekenen), GROEN, muziekbeleving in kleine groepjes, belevingstheater, ...
Activiteiten die buiten de school plaats vinden zijn hippotherapie, zwemmen, een uitstap naar de speel-o-theek, ...

 

Daarnaast krijgen de kinderen ook een aanbod van individuele of groepstherapieën door onze bekwame therapeuten. 
 

 • logopedie
  Logopedie in Ter Dreve gebeurt zowel groepsgebonden als individueel.Als belangrijkste doel gaan we zowel non-verbale als verbale communicatie uitlokken, stimuleren, uitbreiden en bijsturen. Dit omvat dus totale communicatie, d.w.z. mimiek, klanken, natuurlijke- en SMOG-gebaren, taalbegrip, taalexpressie en spraakcomputer.

 • ergotherapie
  Als ergotherapeute geven we de kinderen de kans om hun fijn motorische mogelijkheden te laten groeien. 
  De kinderen komen individueel of in groepjes naar de ergotherapeute en/ of de ergotherapeute ondersteunt de klaswerking.  
  Onze therapieën bestaan uit fijn motorische training met spel- en creatief materiaal, persoonlijke vaardigheidstraining, huishoudelijke vaardigheidstraining, koken, senso-koken en basale stimulatie. 

 • kinesitherapie
  In de individuele kiné komen hoofdzakelijk mobilisaties, spiertraining en het stimuleren van de basismotoriek aan bod.
  In de groepslessen werken we voornamelijk grofmotorisch en begeleiden wij de kinderen bij fietsen, dans of bewegen op muziek, kleuterturnen, luchtkussen, trampoline, watergewenning en zwemmen, Sherborne, sensorische integratie, fitness, psychomotoriek en het aanleren van vrijetijdsspelen.

 • logo viro
 • Facebook Social Icon
bottom of page